“Үндэсний эвсэл”- ийн тэргүүн Н.Номтойбаяр Хувийн хэвшил аж ахуйн нэгжүүдээ хөгжүүлжгадагш чиглэх залуусын урсгалыг зогсоох боломжтой

“Үндэсний эвсэл”- ийн тэргүүн Н.Номтойбаяр хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллан иргэд дэмжигчидтэйгээ уулзсаар байна.

Уулзалтын үеэр Хувийн хэвшил аж ахуйн нэгжүүдээ хөгжүүлж ажлын байр бий болгох цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх замаар гадагш чиглэх залуусын урсгалыг зогсоох боломжтой гэжээ.