Dens.mn мэдээллийн сайт нь Ардчилал эрх чөлөөг эрхэмлэн, популизмаас ангид үйл ажиллагааг явуулдаг.

НИЙТЛЭЛИЙН БОДЛОГО

Dens.mn сайт нь Dens.mn мэдээллийн сайт нь Ардчилал эрх чөлөөг эрхэмлэдэг, популизмаас ангид үйл ажиллагааг явуулдаг.

Коммунизм, социализм, фашизмаас ангид иргэдийн дуу хоолой болсон олон нийтийн индэр байна.

Бид төрөл бүрийн мэдээ, контентыг хүргэнэ. Агуулга нь Ардчилал, эрх чөлөөг баталгаажуулж, хүний эрхийг хамгаалах, нийгмээ соён гэгээрүүлэхэд чиглэсэн байна.

Хөрөг нэвтрүүлэг, контентууд, мэдээ зэргийг бэлтгэхдээ орчин үеийн сэтгүүл зүйн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн сүүлийн үеийн техник, технологи, арга барилыг ашиглан хичээн ажиллана.