Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна

2022.08.16-нд Улаанбаатар хотод суурин 65, түр 2 цэгт 67 багийн 278 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.
Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна. 

Эх сурвалж: Нийслэлийн мэдээ