НАТО 2022 Стратегийн концепци хэмээх баримт бичиг гарчээ

НАТО 2022 Стратегийн концепци хэмээх баримт бичиг гарчээ. НАТО Батлан хамгаалах Эвсэлд Учрах аюулыг ангилахдаа тэргүүлэх нь Оросын түрэмгийлэл, удаах нь Олон Улсын терроризм, дараа нь Хятадын санаархал гэж Оросыг терроризмоос илүү аюултай гэж үзсэн аж.