"Үндэсний Эвсэл"-ийн тэрүүн Н.Номтойбаяр Увс аймагт ажиллаж байна

"Үндэсний Эвсэл"-ийн тэргүүн Н.Номтойбаяр Увс аймгийн Улаангом хотод эвсэлд нэгдсэн намуудын гишүүдтэйгээ уулзаж ярилцжээ. 

"Үндэстнээрээ Баяжъя" уриалгын хүрээнд тус эвслийн гишүүд санал, бодлоо солилцсон байна.

Эвслийн тэргүүн Н.Номтойбаяр ийнхүү хорин нэгэн аймгаар тойрон гишүүд дэмжигчидтэйгээ уулзсаар байна.