ЭМЯ-ны ажилтан, албан хаагчид “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд “Цагаан туузтаны хөдөлгөөн”-д нэгджээ


Дэлхийн 180 гаруй оронд жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ыг нэгдмэл зорилго, нэг уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Манай Улс 1998 оноос тус аянд нэгдсэн бөгөөд энэ жил Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндэсний хорооноос НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж, “НАНДИН БҮХНЭЭ ХАМГААЛЬЯ – ӨӨРИЙГӨӨ, ГЭР БҮЛЭЭ, ОРЧИН ТОЙРНОО” уриан дор үндэсний хэмжээнд тэмдэглэж байна. Тэгвэл Эрүүл мэндийн яамны ажилтан, албан хаагчид Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны хүрээнд “Цагаан туузтаны хөдөлгөөн”-д нэгдлээ.


Энэ үеэр ХЭҮК-той хамтран "Хүний эрхийн мэдрэмж, ажлын байрны дарамт" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтын зорилго нь эрүүл мэндийн байгууллагаас үйлчилгээ авч буй иргэд болон ажилтнуудын эрх зөрчигдөж байгаа эсэхэд хяналт тавих, хүний эрхийн зөрчил илэрвэл түүнийг таслан зогсоох, цаашид дахин гаргахгүй байх чиглэлд урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн болно.
Сургалтад хамрагдсан нийт ажилтан, албан хаагчдад хүний эрхийг хангах чиглэлээр төлөвлөгөөг боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах чиглэл өглөө.

Эх сурвалж: ЭМЯ