БШУЯ Төрийн өмчит их, дээд сургуулиудын төлбөрийг аль болох нэмэхгүй гэжээ

Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг БШУЯ-ы сайд, Цахим хөгжлийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Энх-Амгалан танилцууллаа. 

Тэрбээр, Засгийн газрын хуралдаанд үнийн өсөлтийн мэдээллийг холбогдох сайд нар хийлээ. БШУ-ы сайдын хувьд төрийн өмчит  их, дээд сургуулиуд болон хувийн хэвшлийн дунд сургуулиудын сургалтын төлбөрийг аль болох нэмэхгүй байх чиглэлийг танилцуулсан.

Сургалтын төлбөр нь өрхийн төсөвт гол байр эзэлж, үнийн өсөлтөд нөлөөлдөг учир ийм зохицуулалтуудыг хийхээр БШУЯ ажиллаж байна гэв.