Дархлаажуулалтын цэгүүд

2022.08.17-нд Улаанбаатар хотод суурин 72, түр 2 цэгт 74 багийн 306 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана.
Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.