УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан ирэх намар цэцэрлэгт сугалаагүй элсүүлэхэд хэрэгжүүлэх шийдлүүдийг танилцуулжээ

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан ирэх намар цэцэрлэгт сугалаагүй элсүүлэхэд хэрэгжүүлэх шийдлүүдийг танилцуулжээ

Улсын болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар  20 цэцэрлэг шинээр ашиглалтад оруулна.

Цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэн үйл ажиллагаа явуулна. 

Шинэ технологийн гэр цэцэрлэгүүд ажиллаж эхэлнэ.

Шаардлага хангасан орон сууцуудын 1 дүгээр давхрыг худалдан авна.

Байгууллагын цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг олон хэлбэрээр дэмжинэ.

Нийслэлд хамран сургах тойргийг шинээр зурна. 

Хувийн цэцэрлэгийн хувьсах зардлыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.