Редакцын бодлого

Монгол хүн бүр үнэнийг мэдэх эрхтэй.
Бид хаалтын гэрээ хийдэггүй, популизмаас ангид үйл ажиллагаа явуулдаг.